lørdag den 17. marts 2012

Nye iPads i skolen - Hvordan kunne man gribe det an?

På migogminipad.blogspot.com har man prøvet at beskrive, hvordan man kunne gribe det an:

1) skolen beslutter sig for at undersøge iPad'ens muligheder

2) der indkøbes nogle iPads til udvalgte lærere (sørg for også at vælge lærere der har enten flair for teknologi og særlige innovative didaktiske kompetencer - også kaldet teknologiske 'drivers')

3) der inviteres en ekspert ind på skolen til inspiration til brugen af iPad, til drøftelse af muligheder og hvad skolen gerne vil med iPads, undervisning og læring.

4) de udvalgte lærere gør sig erfaringer og mødes igen for at udveksle erfaringer.

5) flere lærere involveres og der sættes rammer for videndeling og erfaringsudveksling.

6) eksperten inviteres igen med hele lærerkollegiet - overskrifter: hvilke særlige muligheder har iPad'en og hvordan får vi dem i spil? Hvordan anvender vi iPad'en i læreprocesser/læringsflows og ikke lineære læringsforløb?Ingen kommentarer:

Send en kommentar